Mindepartementet Art and Photography på Skeppsholmen vidareutvecklar den verksamhet som bedrevs i Panoptikon Fotografins Hus, beläget på samma plats. Besök deras webbsida för mer information.

Hem

 

Panoptikon Fotografins Hus får ny ledning

Sedan 2010 har Panoptikon Fotografins Hus drivits ideellt av Olof Glemme och Hans Hedberg. Perspektivet har varit att arbeta till 2025. På grund av allvarlig sjukdom är detta inte möjligt. Därför kommer PANOPTIKON FOTOGRAFINS HUS att från den 1 december 2015 överlåtas till Anna Eriksson, grundare av förlaget Art and Theory och Estelle af Malmborg, tidigare curator och biträdande konstchef på Kulturhuset – en duo som har för avsikt att driva utställningsverksamheten vidare i PANOPTIKONS anda men som också kommer att förnya och utveckla konceptet.

Vi, som hittills drivit PANOPTIKON, är mycket nöjda med denna lösning och ser det som att vårt arbete genom detta får en naturlig och högkvalitativ fortsättning.

Det huvudsakliga uppgift som vi gett oss själva under dessa år har varit svår men angelägen; att visa internationella fotografiska konstnärskap som ännu inte är etablerade i Sverige eller i Norden. Det finns naturligtvis ett visst publikt motstånd i en sådan inriktning. Många vill gärna få bekräftelse på det de redan känner till. Men att söka det ännu inte välkända har varit vår drivkraft. Vi hoppas att Anna och Estelle kommer att få lika många positiva överraskningar som vi har fått.

Med detta vill vi tacka alla de konstnärer som ställt ut under den tid vi lett PANOPTIKON, våra vänner och besökare, våra finansiärer och samarbetspartners, Stockholms stads kulturförvaltning, Statens kulturråd, Stockholms läns landsting, Moderna museet, kulturinstitut och ambassader.

Er välvilja, er generositet och kunskap har varit avgörande för att upprätthålla den konstnärliga kvalitén. Och inte sällan har Ni också bidragit med gott humör.

Ett speciellt tack vill vi också rikta till vår mångåriga medarbetare Magdalena Stiernborg.

Och naturligtvis till andra som på olika sätt, i olika roller, hjälpt oss, oftast utan ersättning. Albin Dahlström, Dorothea och Anders Flodin, Inger Glemme, Johan Hedbäck, Patrik Lindgren, Nicola Liptakova, Sandra Praun, Johan Wahlgren, Jonas Weibull, Björn Wänn, Gunilla Wänn, m.fl.

Vi önskar all lycka till Anna Eriksson och Estelle af Malmborg i deras framtida arbete med PANOPTIKON FOTOGRAFINS HUS och ser med stor nyfikenhet fram mot fortsättningen. Hitta hjälp på trappstädningstockholm.info

Olof Glemme och Hans Hedberg

 

Panoptikon Fotografins Hus profil är att introducera internationella fotografiska konstnärskap som av olika skäl inte har uppmärksammats i Skandinavien. Panoptikon Fotografins Hus är en mötesplats för intresserade av konstnärlig fotografi i Stockholm. Ambitionen är att presentera den fotografiska konsten i ett sammanhang. Något Fotografins Hus gör genom intervjufilmer med fotografer, problematiserande texter, publikationer, seminarier och diskussion.

Fotografins Hus bygger på ideellt arbete men erhåller stöd av Stockholms Kulturförvaltning och Statens Kulturråd. Utställningarna produceras ofta i samarbete med utländska kulturinstitut och beskickningar. Verksamheten leds av Olof Glemme och Hans Hedberg.

För att få information om våra utställningar anmäl ditt intresse här.

Ta gärna kontakt!

Olof Glemme och Hans Hedberg